Umělecké kovářství a zámečnictví

Kovářství jako řemeslo jistě není třeba příliš představovat. Jedná se o tradiční řemeslnou techniku, nesoucí v naše kulturním prostředí romantický punc. Jedná se o práci fyzicky náročnější, vyžadující manuální zručnost, prostorovou představivost, přesnost a trpělivost.

 

Obor je určen pro chlapce i dívky, podmínkou přijetí je úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, vykonání talentové zkoušky a zdravotní způsobilost. Práce uměleckého kováře je zaměřená na různé techniky zpracování kovu: kováním, tepáním i tvářením za studena. Studenti se během prvního ročníku naučí základy práce s kovem v zámečnické dílně, které jsou pro kovářství naprosto nezbytné. Od druhého ročníku je praktická výuka realizována ve školní kovárně, kde postupují od jednoduších úkolů k náročnějším.

Během čtyřletého studia se na základě vlastních návrhů seznámí s různými technologickými postupy kování. Osvojí si teoretické znalosti, které pak využívají při řešení praktických úkolů. Základem řemesla je osvojení si zámečnických pracovních postupů jako řezání, broušení, pilování, leštění, ohýbání, vrtání, svařování apod. Studenti se naučí samostatně vytvářet jednoduché i složité návrhy výrobků, při jejichž tvorbě respektují výtvarné zákonitosti a při realizaci zvolí správný technologický postup. Navrhování probíhá v ateliéru, praktická výuka probíhá ve školní kovárně, během třetího ročníku absolvují studenti  čtrnáctidenní odbornou praxi v kovářských dílnách v rakouském   Ybbsitz  .

Absolventi oboru umělecké kovářství a zámečnictví mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole s různým uměleckým i technickým zaměřením jak praktickým, tak teoretickým. Mohou také studovat další střední školu s příbuzným uměleckým zaměřením a tím si rozšířit své vědomosti a dovednosti, nebo začít podnikat ve zvoleném oboru.

Antonín Juračka - Ulita 2009

Učitelé oboru