Učitelé

Mgr. Ivan Hostaša

Vyučuje předměty Počítačové navrhování.

e: ivan.hostasa@spssbrno.cz

tel: 541 427 155  kabinet: D107

MgA. Marie Hostašová

Vyučuje předměty Výtvarná příprava, Navrhování uměleckýh odlitků, Dějiny výtvarné kultury. 

Na mateřské dovolené.

e: marie.hostasova@spssbrno.cz

tel: 427 554 155 kabinet: D107

Bc. Antonie Jandáková

Vyučuje předměty Výtvarná příprava, Navrhování v rytectví, Navrhování uměleckých výkovků, Písmo.

e: Antonie.jandakova@spssbrno.cz

tel: 541 427173

kabinet: N117

Ing. Jiří ševčík

Vyučuje předměty Základy technologie a Technologie uměleckého rytí.

Je třídní učitel U3A.

e:jiri.sevcik@spssbrno.cz

tel: 541 427 138

kabinet: 204

Ing. Petr Novotný

VyučuJe předměty Základy technologie a Technologie umělelckého kovářství.

e: petr.novotny@spssbrno.cz

tel: 541 427 138

kabinet: 204

Bc. Jana Vybíralová

Vyučuje ředměty Počítačové navrhování a Praktická cvičení v rytectví, Praktická cvičení zlatnická.

Je třídní učitelka U1A.

e: jana.vybialova@spssbrno.cz

tel: 541 427 155

Kabinet: D107

Jan Hájek

Vyučuje přemět Praktická cvičení kovářská.

e: jan.hajek@spssbrno.cz

tel: 541 427 142

kabinet: D 007