Nabízíme výtvarné vzdělání v těchto oborech: 

 

                          UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ A              DESIGN KOVU A               

                                     ZÁMEČNICTVÍ                   UMĚLECKÉ ODLÉVÁNÍ

       

 

                                 PLOŠNÉ A PLASTICKÉ                     ZLATNICTVÍ A  

        RYTÍ                                    STŘÍBRNICTVÍ

         

Historie výuky výtvarných oborů na škole

Obory Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů byly v nabídce studijních oborů  Střední průmyslé školy slévárenské v Brně na Šujanově náměstí.

SPŠ slévárenská zahájila svoji činnost 1. září 1954. Byla jedinou slévárenskou průmyslovou školou v českých zemích. Přijetí školy v budově na Šujanově náměstí nebylo příliš vlídné. Bylo ji přiděleno šest učeben. Sama budova byla ve špatném stavu, ale po třech letech byla zrekonstruována. Vznikly zde potřebné chemické, pískové a technologické laboratoře, posluchárny a učebny byly vybaveny vhodným nábytkem a pomůckami.

Pro dílenskou praxi získal škola v roce 1959 budovu na Masné ulici, která před válkou sloužila jako jízdárna městské policie. Zde vznikla slévárna a modelárna. Zámečnická dílna byla umístěna na ulici Křenové od roku 1969. Postupem času začala škola využívat polovinu budovy.

Velká změna ve vývoji školy nastala po listopadovém převratu v roce 1989. Absolventi oborů Slévárenství a Hutnictví-tváření nenacházeli v tehdejších hospodářských poměrech uplatnění. Aby Střední průmyslová škola slévárenská nezanikla, přistoupila k nabídce nových zajímavých oborů, které rozšiřovaly vědomosti a dovednosti v oblasti ekonomiky, managementu a počítačové techniky, nebo se naopak navracely ke znalosti řemesel. V prvním případě šlo o obor Řízení a kontrola výroby, ve druhém o Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, kam spadá Umělecké zámečnictví a kovářství a Umělecké odlévání. V roce 1997 k nim přibyl i obor Plošné a plastické rytí.

Po 48 letech, v roce 2004, škola přesídlila z novorenesanční budovy na Šujanově náměstí na ulici Hybešovu a dílny se přestěhovaly z ulice Masné na Cyrilskou.

V rámci Dlouhodobého záměru rozvoje školství byla Střední průmyslová škola slévárenská spojena se Střední průmyslovou školou strojnickou a Vyšší odbornou školou technickou na Sokolské ulici. Po roce sloučení se výuka přestěhovala do budovy na Sokolské ulici, o rok později i dílny a ateliéry z ulice Cyrilské. Škola byla přjmenována na Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu technickou.

Jedinými obory, které zůstaly ze Střední průmyslové školy slévárenské zachovány, jsou obory výtvarného zpracování kovů a drahých kamenů.