Kritéria pro hodnocení talentových zkoušek oborů 82-41-M/06

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů pro školní rok 2015/2016

 

Výtvarná příprava:                                                                   body

a) kresba daných předmětů                                                        0 - 35

b) modelování                                                                             0 - 35

c) domácí práce (5 kusů)                                                            0 - 30

 

 

 

 

V  oboru bude přijato celkem 27 žáků v pořadí dle součtu bodů. Minimální počet bodů pro přijetí je 60.

 

V případě rovnosti bodů v součtu rozhoduje o pořadí:

1. vyšší počet dosažených bodů v součtu kresba + modelování

2. vyšší počet dosažených bodů v modelování u zaměření:

·        umělecké zámečnictví a kovářství

·        umělecké odlévání

3. vyšší počet dosažených bodů v kresbě u zaměření:

                       zlatnictví a stříbrnictví

·        plošné a plastické rytí

4. průměrný prospěch ze všech předmětů v pololetí a na konci 7. a 8. ročníku

    základní školy (nebo odpovídající hodnocení z víceletého gymnázia)

Podmínky přijetí

Zájemci o studium uměleckých oborů musí úspěšně ukončit  9. ročník základní školy, musí prokázat výtvarný talent a musí být zdravotně způsobilí.

Podmínkou přijetí na umělecké obory je vykonání talentové zkoušky.

Talentovu zkoušku tvoří kresba zátiší tužkou a modelování z modelářské hlíny podle předlohy.

Součástí je také hodnocení předložených domácích prací.