Plošné a plastické rytí

Obor je určen pro chlapce i dívky, podmínkou přijetí je úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, vykonání talentové zkoušky a zdravotní způsobilost. Rytecká práce je velmi trpělivá, přesná a jemná. 

V prvním a druhém ročníku se žáci naučí prakticky používat všechny druhy nářadí, kterými je rytecká dílna vybavena a s některými stroji. Naučí se rýt do měkké mědi a tvrdší mosazi jak plošnou rytinu, tak plastickou rytinu do hloubky. Ve třetím a  čtvrtém ročníku si osvojí a upevní na odpovídající úrovni vědomosti a dovednosti vztahující se k práci se všemi nástroji a stroji používanými v rytectví. Během čtyřletého studia se většinou na základě vlastních návrhů seznámí s různými ryteckými technikami. Své teoretické znalosti aplikují při řešení praktických úkolů. Ovládají různé techniky a technologie plošného rytí a jejich zpracování tiskem z hloubky i výšky, techniky a technologie plastického rytí a ražení. Pro hotový výrobek zvolí vhodnou povrchovou úpravu. Absolventi se naučí samostatně vytvářet jednoduché i složité návrhy výrobků, při jejichž tvorbě respektují výtvarné zákonitosti a při realizaci zvolí správný technologický postup. Navrhování probíhá v ateliéru, praktická výuka probíhá ve školní rytecké dílně.

Absolventi oboru plošné a plastické rytí mohou pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole či Vysoké škole s různým uměleckým zaměřením jak praktickým, tak teoretickým. Mohou také studovat další střední školu s příbuzným uměleckým zaměřením a tím si rozšířit své vědomosti a dovednosti, nebo začít podnikat ve zvoleném oboru.

Martina Vařáková maturitní práce 2007

Učitelé oboru