Maturitní obhajoby

Součástí maturitní zkoušky je ústní obhajoba praktické maturitní práce před odbornou komisí a veřejností. Na zhotovení práce mají studenti 4 týdny v samotném závěru studia. Obhajoby probíhají v ateliéru první den maturitních zkoušek, studenti během 15 minut představí svou práci, obhájí výtvarný záměr, zvolený technologický postup a celkové provedení práce. Maturitní prací student prokazuje všechny osvojené dovednosti. 

Maturitní obhajoby 2012

Maturitní obhajoby 2011