Design kovu a umělecké odlévání

Umělecké odlévání kovů je tradiční řemeslná technika, známá již tisíce let. Postupy a technologie se za tu dobu samozřejmě změnily, princip však zůstává stejný. Spočívá ve vytvoření sochařského modelu z hlíny, sádry nebo vosku, který slouží pro vytvoření formy, do které se vlije roztavený kov. Po jeho ztuhnutí a vychladnutí je forma rozbita, odlitek vyjmut, očištěn a opracován. Výsledkem náročné souhry technologických postupů a dovedností je umělecký odlitek.

Obor je určen pro chlapce i dívky, podmínkou přijetí je úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, vykonání talentové zkoušky a zdravotní způsobilost. Práce uměleckého odlévače je zaměřená sochařsky. Studenti se učí modelovat z hlíny a vosku, odlévat a zpracovávat sádru, převádět své práce odléváním do bronzu a mosazi.

Během čtyřletého studia se na základě vlastních návrhů seznámí s různými technologickými postupy odlévání. Osvojí si teoretické znalosti, které pak využívají při řešení praktických úkolů. Základem řemesla je osvojení si "běžných" pracovních postupů, jako je řezání, broušení, pilování, leštění, vrtání apod. Pro hotový výrobek zvolit vhodnou povrchovou úpravu. Studenti se naučí samostatně vytvářet jednoduché i složité návrhy výrobků, při jejichž tvorbě respektují výtvarné zákonitosti a při realizaci zvolí správný technologický postup.

Navrhování je realizováno v ateliéru II., praktická výuka probíhá ve školní slévárně.

Absolventi oboru umělecké odlévání mohou pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole či Vysoké škole s různým uměleckým i technickým zaměřením jak praktickým, tak teoretickým. Mohou také studovat další střední školu s příbuzným uměleckým zaměřením a tím si rozšířit své vědomosti a dovednosti, nebo začít podnikat ve zvoleném oboru.

       Nikola Pecháčková maturitní práce 2009

Učitelé oboru