Vítejte.

Nacházíte se na stránkách studijního oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů SPŠ a VOŠ technické v Brně. 

Kromě řady technicky a ekonomicky zaměřených oborů, lze na naší škole studovat i v oborech umělecko-řemeslných:

Umělecké kovářství a zámečnictví

Design kovu a umělecké odlévání

Plošné a plastické rytí

Zlatnictví a stříbrnictví

Jedná se o čtyřleté maturitní obory vhodné pro výtvarně a řemeslně talentované chlapce i dívky. Profilujícími předměty jsou výtvarná příprava, dějiny výtvarné kultury, navrhování uměleckých předmětů, technologie (rytí, kování, odlévání), praktická výroba uměleckých předmětů. Maturitní zkouška sestává z obhajoby závěrečné práce (rytina, výkovek, odlitek) a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, dějin výtvarné kultury a technologie (rytí, kování, odlévání).

Podmínkou přijetí na umělecké obory je talentová zkouška. Tvoří ji kresba zátiší tužkou, modelování z modelářské hlíny podle předlohy a hodnocení předchozích domácích prací. Součástí přijímacího řízení je také písemný test z obecného přehledu literatury, dějepisu a kultury. 

Po maturitě mohou absolventi studovat na vysoké škole s uměleckým zaměřením, zabývat se samostatnou uměleckořemeslnou činností, restaurátorskou činností nebo navrhováním v uměleckých ateliérech.

Studium uměleckých oborů doprovází celá řada aktivit a projektů, výstav a soutěží - z těch nejdůležitějších můžeme připomenout přehlídky kovářského řemesla „Hefaiston“ na hradě Helfštýně, „Brtnické kovadliny“, soutěž uměleckých kovářů (studentů škol) „Mladý těšanský kovář“ - doprovodné výstavy různých významných akcí. Nezapomínáme ani na děti a spřízněnou veřejnost a pořádáme řadu akcí.

Významné jsou pro školu kontakty a spolupráce s mnoha organizacemi. Z uměleckého hlediska můžeme vyzdvihnout Technické muzeum v Brně na jehož akcích při zviditelňování kulturních památek (Stará huť u Adamova, Vodní mlýn ve Slupi, kovárna v Těšanech) se naši studenti podílí. Velmi úspěšná je naše mezinárodní spolupráce s rakouským městečkem  Ybbsitz  (pověstným svojí kovářskou minulostí i tradicí), kde studenti 3.ročníku pravidelně vykonávají praxi.